Kostförmån 2020

Den 4 november 2019 hade skatteverket beslutat att kostförmån 2020 ska förbli oförändrad, dvs motsvara samma belopp som under 2019 enligt nedan: En fri måltid om dagen lunch eller middag 98 kr frukost 49 kr Helt fri kost (minst tre måltider) 245 kr ___________ Dessa...

Prisbasbelopp 2020

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 47 300 kronor respektive 48 300 kronor för år 2020. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning...