Regeringen nyligen presenterade  förändringar i 3:12-reglerna.

  1. Regeringen förslår att slå ihop förenklings-och huvudregel till en gemensam regel med ett höjt schablonbelopp per företag upp till 4 IBB, dvs ca 300 000 kronor i utdelningsutrymme istället för 200 000 kronor vid användning av förenklingsregeln.
  2. Det föreslås också ett gemensamt takbelopp för utdelning och kapitalvinst som maximalt får tas upp i inkomstslaget tjänst på 6,9 miljoner kronor för beskattningsåret och två år tidigare.
  3. Gränsbeloppen ökar med 15%
  4. Kapitalsandelskrav på 4% slopas
  5. Syskonkretsen ska inte betraktas som närstående
  6. Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter förstärkts
  7. Snävare närståendebegrepp och kortare tidsgränser vid ägarskiften