Den 4 november 2019 hade skatteverket beslutat att kostförmån 2020 ska förbli oförändrad, dvs motsvara samma belopp som under 2019 enligt nedan:

En fri måltid om dagen
lunch eller middag 98 kr
frukost 49 kr
Helt fri kost
(minst tre måltider) 245 kr
___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas för
beskattningsåret 2020.