Regeringen har fattat beslut om att ta bort kravet på att räkenskapsinformation som till exempel kvitton och fakturor ska sparas i pappersformat om materialet finns sparat i digital form. Reglerna träder i kraft den 1 juli 2024. Bokföringsnämnden håller på att ta fram ett förslag med förutsättningarna och tekniska krav och beräknas publicera dessa till hösten.

Vi rekommenderar dock inte att kasta alla papperskvitton och pappersfakturor som fotats eller skannats in tidigare.