För att ta ställning till om lånet ska klassificeras som kortfristigt eller långfristigt brukar man titta på låneavtalets villkor (amortering & löptid). Utöver detta påverkar avsikten att förlänga ett lån i ett företag bedömningen vid klassificeringen i bokslutet. Om det inte finns någon bindande överenskommelse med kreditgivaren om ny eller förlängd kredit ska skulden klassificeras som kortfristig.

Mer om detta kan man läsa i länken nedan där SRF Konsult skriver i sitt uttalande med förtydliganden i Srf U 8 för K2-regelverk.

Läs uttalandet här >>