För att underlätta för enmansföretagare att anställa en första person har regeringen beslutat att förlänga rätten till nedsättning av arbetsgivaravgifterna för första anställda från och med den 1 augusti 2019. Det innebär att arbetsgivaravgiften kommer att reduceras för första anställda i 24 månader istället för i 12 månader. Hur länge reducering av arbetsgivaravgiften görs beror därför på när anställningen började. Aktiebolag, handelsbolag eller enskild näringsidkare som anställer en person har rätt till växa-stöd (en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgift) och ska bara betala ålderspensionsavgift (10,21 pro­cent) på den ersättning som betalas till den först anställda medarbetaren. Reglerna om växa-stöd gäller inte delägare eller företagsledare i det anställande bolaget och inte heller närstående till sådana personer.
  • För enskild näringsidkare gäller reglerna från och med 1 januari 2017 för de som har anställts efter den 31 mars 2016.
  • För aktiebolag och handelsbolag gäller reglerna från och med 1 januari 2018 för de som har anställts efter den 31 mars 2017.
För att uppfylla kraven för växa-stöd ska anställning pågå i minst tre månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller bara den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Hur länge reducering av arbetsgivaravgiften görs beror på när anställningen började.
  • För företag som anställt en första person före den 1 mars 2018 reduceras arbetsgivaravgiften i 12 månader.
  • För företag som anställer en första person mellan den 1 mars 2018 och 31 juli 2019 och den anställde fortfarande arbetar kvar i företaget reduceras arbetsgivaravgiften i 24 månader. För att företaget ska få reducerad arbetsgivaravgift för de perioder som företaget betalat full arbetsgivaravgift måste företaget göra en omprövning av arbetsgivardeklaration på individnivå. Läs mer i avsnittet Ansök om förlängt Växa-stöd.
  • För företag som anställer en första person från och med den 1 augusti 2019 reduceras arbetsgivaravgiften i 24 månader.