Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 47 300 kronor respektive 48 300 kronor för år 2020.

Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för dem som kommer att få pension enligt äldre regler.

Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet för 2019 är 47 400 kronor.

Höjningen av prisbasbeloppet gör också att ersättningarna från sjuk- och föräldrapenning höjs, då taken i försäkringarna räknas utifrån prisbasbelopp. (Till exempel 8 prisbasbelopp för sjukpenningen och 10 prisbasbelopp för föräldrapenningen).