Karensdagen som för tillfället gäller har upplevts som orättvis för många, men framför allt för individer som arbetar oregelbundna tider. Regeringen, och Vänsterpartiet, vill därför ersätta denna med ett karensavdrag.

Syftet med detta är att självrisken ska bli mer rättvis i samband med sjukfrånvaro. Förslaget är att avdraget ska vara 20 procent av den sjuklön arbetstagaren skulle få på en genomsnittlig sjukvecka. För individer med kontorsjobb där regelbundna arbetstider gäller under veckan, kommer detta förslag inte att skilja speciellt mycket mot den nuvarande karensdagen. De som jobbar långa och oregelbundna arbetspass gynnas mer av detta.

Regeringen och Vänsterpartiet har problemet med nuvarande karensdag och därför lägger vi nu fram ett förslag om att ersätta karensdagen med ett karensavdrag. Det gör att självrisken blir jämn mellan olika grupper på arbetsmarknaden och att orättvisan försvinner. För att få till ett karensavdrag som passar olika yrkesgrupper vill vi ge goda förutsättningar för fackförbund och arbetsgivare att komma överens om detaljerna kring karensavdraget i deras kollektivavtal, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ulla Andersson i en debattartikel.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.