I promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag, föreslås att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

Srf konsulterna föreslår istället en tidigare föreslagen lösning med successiv inbetalning av aktiekapitalet vid nybildande av aktiebolag. En sådan lösning skulle stimulera ett hållbart nyföretagande och göra det enklare att starta aktiebolag utan stora privata finansieringar.

Senast den 31 juli ska remissvaren vara inskickade och i slutet av vecka 27 kommer vi att publicera Srf konsulternas svar på remissen på srfkonsult.se. Du hittar det då på SRFs webbplats där du kan även läsa alla SRFs remissvar.