Regeringen kommer i höstens budget föreslå att dagens nedsättning av arbetsgivaravgifter för företagare som driver sin verksamhet som enskild firma även ska gälla fler företagsformer. I förslaget ska nedsättningen även omfatta aktiebolag och handelsbolag som anställer sin första medarbetare. Går höstbudgeten igenom och regeringen inte ändrar sig börjar nedsättningen gälla från den 1 januari 2018.

I dagarna sänder regeringen ut ett förslag med följande huvudinnehåll på remiss:

Befintlig lagstiftning om nedsättning av arbetsgivaravgifterna (”växa-stödet”) som idag omfattar enskilda näringsidkare föreslås i promemorian utvidgas till att även omfatta fler företagsformer. Det remitterade förslaget omfattar handelsbolag med två ägare samt aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare. Arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift sätts ned från 31,42 procent till 10,21 procent för den första medarbetaren i dessa företag. Detta innebär att endast ålderspensionsavgiften ska betalas vid dessa anställningar.

  • För att få nedsättningen krävs minst tre månaders anställning och minst 20 timmars arbetstid per vecka. Den gäller för månadslöner upp till 25 000 kronor. Vid högre löner gäller stödet på de första 25 000.
  • Företaget ska inte ha haft några anställda efter den 31 december 2016.
  • Detta föreslås vara en tillfällig lagstiftning mellan 2018-2021, men även anställningar som påbörjas mellan 1 april och 31 december 2017 berättigas till nedsättningen från och med den 1 januari 2018.
  • Förslaget omfattar inte ägaren eller närstående till denne. Inte heller omfattas företagsledare eller personer som under viss tid tidigare varit anställd i en verksamhet som bedrivs av ägaren. Arbetsgivaren kan inte heller få nedsättning i mer än en verksamhet.
  • Den maximala nedsättningen blir 63 630 kronor per företag. Beräknad nettokostnad för förslaget är 1,80 miljarder kronor 2018 och därefter 1,44 miljarder kronor per år.