Från och med den 1 augusti 2019 införs en ny lag som innebär att ungdomar får sänkt arbetsgivaravgift. Syftet med den nya lagen är att främja extrajobb på helger och lov för skolungdomar utan att det inverkar på skolgången.

För att främja extrajobb på helger och lov för skolungdomar samtidigt som det inte ska inverka på skolgången införs en ny lag den 1 augusti 2019 som innebär att ungdomar får sänkt arbetsgivaravgift.

Den nya lagen gäller lön och andra ersättningar på upp till 25 000 kr per månad för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år och innebär att två tredjedelar av de totala arbetsgivaravgifterna tas bort så att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.

Den nya lagen gäller inte vid beräkning av:

  • underlag för avdrag från arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med forskning och utveckling.
  • regionalt avdrag vid avgiftsberäkningen i stödområde A.

Nedsättning av arbetsgivaravgift för ungdom kan bara väljas som typ av arbetsgivaravgift för anställda som vid årets ingång 2019 fyllt 15 men inte 18 år (det vill säga födda 2001 – 2003).