Den 26 juni 2019 publicerade Skatteverket ett pressmeddelande om Skattereduktion för gåvor till välgörenhet.

Den 1 juli 2019 återinförs skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet (t ex pengagåvor till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund vars ändamål är att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning). För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kronor ha skänkts under året. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket.

Den som har fyllt 18 år och har skänkt minst 2 000 kronor under ett år får dra av 25 procent av det skänkta beloppet. De enskilda pengagåvorna får inte vara mindre än 200 kronor för att vara avdragsgilla.

Du kan dra av 1 500 kronor om året. Avdraget är 25 procent så för att kunna dra av 1 500 ska du totalt ha skänkt 6 000 kronor.

Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket. De ska bedriva social verksamhet eller vetenskaplig forskning. Aktörer som vill bli gåvomottagare kan ansöka om det hos Skatteverket på en särskild blankett.