Riksdagen har beslutat att taket för rotavdrag höjs den 1 juli 2024. Det innebär att du kan få 75 000 kronor i både rot- och rutavdrag om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot. De nya reglerna börja att gälla den 1 juli 2024 och upphöra att gälla vid årsskiftet.

Under beskattningsåret 2024 ska taket för rotavdraget vara 75 000 kronor per person och 75 000 kronor per person för rutavdraget. Fram till den 30 juni 2024 får dock högst 50 000 kronor användas för rotavdrag och högst 75 000 kronor sammanlagt för rot- och rutavdrag.

Betalningsdatumet styr din skattereduktion: Du får max 50 000 kronor i rotavdrag för arbeten som du betalar före den 1 juli – senare betalningar baseras på det nya beloppet. Tänk på att höjningen påverkar ditt preliminära skatteuttag i samband med nästa års deklaration.