• Förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställde i ett så kallat enmansföretag från 12 månader till 24 månader.
  • En nedsättning av uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till ungdomar mellan 15 och 18 år.
  • Avskaffad nedsättning av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsfordon vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet.
  • Höjd kemikalieskatt på kemikalier i viss elektronik.
  • Skatten på flygresor behålls.
  • Mervärdesskattesatsen – sex procent – på naturguidning behålls.