47 300 kr  Prisbasbelopp
48 300 kr  Förhöjt prisbasbelopp
66 800 kr  Inkomstbasbelopp
177 100 kr  Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar)
509 300 kr  Skiktgräns för statlig inkomstskatt
523 200 kr  Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

Arbetsgivaravgifter:

10,21%  Födda 2002–2004
31,42%  Födda 1955–
10,21%  Födda 1938-1954
* vid en lön på maximalt 25 000 kr per månad

Egenavgifter m.m:

28,97%  Födda 1955-
10,21%  Födda 1938-1954

Skattefria traktamenten:

Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)
240 kr  Hel dag
120 kr  Halv dag
168 kr  Efter tre månader
120 kr  Efter två år
120 kr  Nattraktamente
(om arbetsgivaren ej betalt övernattning)

Kostförmån:

49 kr    Frukost
98 kr    Lunch eller middag
245 kr  Helt fri kost

Skattefria gåvor till anställda:

450 kr inkl moms     Julgåva
1 350 kr inkl moms     Jubileumsgåva
15 000 kr inkl moms    Minnesgåva

Resa bostad – arbetsplats

18,50 kr/mil  Egen bil

Förmånsbil:
9,50 kr/mil  –  bensin, el, etanol m.m.
6,50 kr/mil  –  diesel

9,00 kr/mil  –  Motorcykel, mopedbil
4,50 kr/mil  –  Moped
350 kr/år     –  Cykel

Avdrag för kostnader som överstiger: 11 000 kr