Belopp och procent – inkomstår 2020

47 300 kr  Prisbasbelopp 48 300 kr  Förhöjt prisbasbelopp 66 800 kr  Inkomstbasbelopp 177 100 kr  Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar) 509 300 kr  Skiktgräns för statlig inkomstskatt 523 200 kr  Brytpunkt för statlig...

Sänkt aktiekapital till 25 000 kr

Den 28 november beslutade riksdagen att det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020. För att kunna registrera ett aktiebolag med 25 000 kronor i aktiekapital måste det vara bildat (stiftat) från och med den...

Kostförmån 2020

Den 4 november 2019 hade skatteverket beslutat att kostförmån 2020 ska förbli oförändrad, dvs motsvara samma belopp som under 2019 enligt nedan: En fri måltid om dagen lunch eller middag 98 kr frukost 49 kr Helt fri kost (minst tre måltider) 245 kr ___________ Dessa...