Vad innebär förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter?

Det innebär en sänkning av arbetsgivaravgiften med 21,21 procent. Arbetsgivaren kan då få en lättnad med maximalt 5 300 kronor per anställd och månad.

Vilka företag omfattas av förslaget?

Förslaget gäller alla företag som har anställda, oavsett storlek, men bara för upp till 30 anställda per företag. Nedsättningen kan användas av samtliga bolag inom en koncern vilket innebär att det maximala antalet om 30 anställda omfattar varje bolag inom koncernen. Förslaget omfattar alla arbetsgivare, dvs även ideella föreningar och kommunala bolag.

När börjar det gälla och hur länge?

Lagen träder i kraft den 6 april och gäller för löneutbetalningar under perioden 1 mars till 30 juni 2020.
Bolaget väljer själv vilka 30 anställda de sänkta avgifterna ska gälla. Om lönen överstiger 25 000 kronor per månad kan nedsättningen ändå omfatta lönen upp till 25 000 kronor. Hela arbetsgivaravgiften betalas på den del som återstår av lönen. Nedsättningen kan också kombineras med de föreslagna reglerna om korttidsarbete.

Hur gör företag för att begära sänkta arbetsgivaravgifter?

Begäran om nedsatt arbetsgivaravgift görs genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i ruta 062 på individuppgiften “Reducerad avgift för anställd”. Företaget behöver beräkna den nya arbetsgivaravgiften manuellt i sitt affärssystem och rapportera in de nya uppgifterna i arbetsgivardeklarationen.

Företag kan undvika onödiga omprövningar genom att vänta med att lämna arbetsgivardeklaration tills reglerna har trätt i kraft. Har företaget redan lämnat in sin arbetsgivardeklaration för mars kan företaget alltid begära omprövning och skicka in en ny arbetsgivardeklaration.