De nya 3:12-reglerna

Regeringen nyligen presenterade  förändringar i 3:12-reglerna. Regeringen förslår att slå ihop förenklings-och huvudregel till en gemensam regel med ett höjt schablonbelopp per företag upp till 4 IBB, dvs ca 300 000 kronor i utdelningsutrymme istället för 200 000...

Belopp och procent – inkomstår 2020

47 300 kr  Prisbasbelopp 48 300 kr  Förhöjt prisbasbelopp 66 800 kr  Inkomstbasbelopp 177 100 kr  Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar) 509 300 kr  Skiktgräns för statlig inkomstskatt 523 200 kr  Brytpunkt för statlig...