Den 28 november beslutade riksdagen att det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020.

För att kunna registrera ett aktiebolag med 25 000 kronor i aktiekapital måste det vara bildat (stiftat) från och med den 1 januari 2020 och framåt. Om företaget är bildat före 1 januari 2020 gäller de gamla reglerna för aktiekapital, dvs. företaget måste då ha ett aktiekapital på lägst 50 000 kronor.

Du kommer kunna anmäla detta i Bolagsverkets e-tjänster från och med den 2 januari 2020.

Tanken med att sänka kapitalkravet är att göra företagsformen aktiebolag mer tillgänglig för den som vill starta ett företag. Det främjar företagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre kapitalbehov än i andra sektorer. Samtidigt behålls en viss spärr mot oseriöst företagande. Dessutom är avsikten att Sverige ska följa andra EU-länder vad gäller aktiekapitalets storlek.

Från och med den 1 januari 2020 kommer befintliga privata aktiebolag att kunna sänka sitt aktiekapital till 25 000 kronor.