Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för det förhöjda prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2019 blir således 46 500 kr och det förhöjda prisbasbeloppet 47 400 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för dem som kommer att få pension enligt äldre regler.

En höjning av prisbasbeloppet påverkar bland annat ersättningen från sjuk- och föräldrapenning.