Senaste nytt från bokföringsvärlden

De nya 3:12-reglerna

Regeringen nyligen presenterade  förändringar i 3:12-reglerna. Regeringen förslår att slå ihop förenklings-och huvudregel till en gemensam regel med ett höjt schablonbelopp per företag upp till 4 IBB, dvs ca 300 000 kronor i utdelningsutrymme istället för 200 000...

läs mer

Kravet på akrivering av papperskvitton slopas fr o m 1 juli 2024

Regeringen har fattat beslut om att ta bort kravet på att räkenskapsinformation som till exempel kvitton och fakturor ska sparas i pappersformat om materialet finns sparat i digital form. Reglerna träder i kraft den 1 juli 2024. Bokföringsnämnden håller på att ta fram...

läs mer

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Vad innebär förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter? Det innebär en sänkning av arbetsgivaravgiften med 21,21 procent. Arbetsgivaren kan då få en lättnad med maximalt 5 300 kronor per anställd och månad. Vilka företag omfattas av...

läs mer

Kontoret är stängt för besök (Corvid-19)

För att minska risken att smittas av corona-viruset kommer inga fler personliga möten att bokas hos oss på kontoret. De inbokade möten kommer att genomföras som planerat men känner du dig inte helt frisk, ber vi dig att avboka mötet. Vi ber också att inte komma in...

läs mer

Belopp och procent – inkomstår 2020

47 300 kr  Prisbasbelopp 48 300 kr  Förhöjt prisbasbelopp 66 800 kr  Inkomstbasbelopp 177 100 kr  Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar) 509 300 kr  Skiktgräns för statlig inkomstskatt 523 200 kr  Brytpunkt för statlig...

läs mer

Omvänd skattskyldighet i samband med byggnation

Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn innebär att köparen i vissa fall blir skattskyldig i stället för den som tillhandahåller tjänsterna i fråga. Tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att reglerna ska bli tillämpliga:...

läs mer

Sänkt aktiekapital till 25 000 kr

Den 28 november beslutade riksdagen att det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020. För att kunna registrera ett aktiebolag med 25 000 kronor i aktiekapital måste det vara bildat (stiftat) från och med den...

läs mer

Kostförmån 2020

Den 4 november 2019 hade skatteverket beslutat att kostförmån 2020 ska förbli oförändrad, dvs motsvara samma belopp som under 2019 enligt nedan: En fri måltid om dagen lunch eller middag 98 kr frukost 49 kr Helt fri kost (minst tre måltider) 245 kr ___________ Dessa...

läs mer

Prisbasbelopp 2020

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 47 300 kronor respektive 48 300 kronor för år 2020. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning...

läs mer